Hırvatistan Konsolosluğu Acente Akreditasyonu

Hırvatistan Konsolosluğu Acente Akreditasyonu

Hırvatistan Konsolosluğu Turizm ve Seyahat Acentelerinin Akreditasyon Yöntemi

Hırvatistan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği Akreditasyon sistemi, turist tur grupları düzenleyen firmaların akreditasyon süreçlerini düzenlemeyi sağlamaktadır. Hırvatistan Konsolosluğu/Elçiliği Akreditasyon sistemi vize yönetmeliği ile açıklanmaktadır.

Hırvatistan Cumhuriyeti'ne turistik amaçla seyahat edecek olan yabancı turist grubu, başvuru işlemlerini yapmak ve vizelerini sorunsuzca almak için, Hırvatistan Büyükelçilik ve Hırvatistan Başkonsolosluk ile akredite olmuş yabancıaracı seyahat acenteleri ile hareket etmelidirler.

Hırvatistan Konsolosluğu, Akreditasyon Yöntemi

Akredite olmak isteyen yabancı seyahat acenteleri, bu akreditasyon isteklerini, içerisinde bulundukları yılın en geç 15 Mart tarihine kadar yalnızca yetkili Hırvatistan Büyükelçilik ve Hıratistan Başkonsolosluk ile bağlantıya geçerek gerçekleştirebilirler.

Akreditasyon başvuru süreci için seyahat acentesi aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

Hırvatistan Büyükelçilik ve Başkonsolosluk aracılığı ile akreditasyon istek yazısı

Turizm sektöründe çalıştığına dair evrak hazırlanmalıdır. (Noter onaylı Hırvatça ve İngilizceye çevrilmiş)

İçerisinde konaklama şartlarını taşıyan Hırvatistan Cumhuriyeti'ndeki bir tüzel kişi ile yapılan anlaşma (otel konaklaması ya da özel konaklama)

Hırvatistan'ı turistik amaçlı ziyaret edecek kişi sayısı hakkında ön bilgi yazısı

Hırvatistan seyahatine çıkacak olan turist grubu için bireysel ya da grup seyahat sigortasının sigorta şirketi ile yapıldığına dair sözleşme

Turistlerin Hırvatistan'a ulaştırma şekillerine göre kullanılan araç ile yapılan sözleşme

Hırvatistan Büyükelçilik ya da Hırvatistan Başkonsolosluk'a vize taleplerini iletecek ve onaylanan vizeleri alacak olan turizm ve seyahat acentesinin yetkili temsilcileri için kimlik kartı ve pasaport fotokopisi istenmektedir.

İşlemleri gerçekleştirecek olan yetkili temsilcilerin 35x45 mm. Boyutlarında 1 adet renkli vesikalık fotoğrafı hazırlamaları gerekmektedir.

Turizm ve Seyahat Acentesinin sözleşme yaptığı Hırvat tüzel kişinin mahkeme kayıt örneği (6 aydan eski olmamak şartı ile) ya da onaylanmış Ticaret Mahkemesi kararının kopyasının sunulması gerekmektedir.

Hırvatistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, hazırlanan belgeler ve seyahat acentesinin güvenilirliğini gösteren bilgi (alıcı olan ülkede bulunan Avrupa Ekonomik Alanı'na üye olan devletlerin Büyükelçilik ya da

Başkonsolosluk temsilcilerinin yerel konsolosluk birliği çevresinde toplanmış olan) ile beraber, Hırvatistan Büyükelçilik ya da Hırvatistan Başkonsolosluk yabancı turizm ve seyahat acentesi ile işbirliği oluşturulması için ayrıntılı teklif sunulması gerekmektedir.

Seyahat Acentesi tarafından istenen Akreditasyonun olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasının kararını Hırvatistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 15 gün içerisinde verecektir. Onay sürecinde yukarı kısımda yer alan Hırvat tüzel kişiden ek evrak talebinde bulunulabilir.

Hırvatistan Büyükelçilik ya da Hırvatistan Başkonsolosluk, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen karara istinaden, akreditasyon başvurusunun kabul edildiğini ya da reddedildiğini yabancı turizm ve seyahat acentesine belirtmek durumundadır.

Yapılan talebinin sonucunda 1 yıl geçerli olmak üzere akreditasyon verilir.

Hırvatistan Konsolosluğu Akreditasyon Anlaşması Başvuruda Bulunma Türü

 • Akredite olmuş yabancı turizm ve seyahat acenteleri aracılığı ile vize başvuruları başlatılacaktır.
 • Belirlenmiş olan turistik turun evrakları dışında kalan (konaklama bilgileri, ulaşım vb.) akredite olmuş yabancı turizm ve seyahat acentesi ile seyahat edecek olan her yolcunun hazırlaması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
 • Başvuran kişi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
 • Geçerli olan pasaport
 • Seyahat sigortası
 • 1 adet fotoğraf
 • Geldikleri ülkeye geri döneceklerini içeren belge (okuma belgesi, çalıştığına dair belge vb.)
 • Hırvatistan Büyükelçilik ya da Hırvatistan Başkonsolosluk hazırlanan belgeleri kontrol edecek ve Hırvatistan kanunlarına göre vizenin verilip verilmeyeceğine karar veriyor olacaktır.
 • İşlem süresince gerek duyulduğu takdirde yetkili kişiler turist grubundan herhangi birinden ek belgeler talep edebilir ya da görüşme için Hırvatistan Büyükelçiliğe görüşmeye davet edilebilirler.

Hırvatistan Konsolosluğu Yabancı Turizm ve Seyahat Acentelerinin Yükümlülükleri

Yabancı seyahat acentelerinin akreditasyon için verdikleri bilgilerde bir değişiklik olması halinde hemen Hırvatistan Büyükelçiliği ya da Hırvatistan Başkonsolosluğu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgi vermeleri gereken durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Hırvat tüzel kişi ile yapılan sözleşmenin iptal olması
 • Yeni bir Hırvat tüzel kişi ile yeni bir sözleşmenin hazırlanması
 • Seyahat acentesinin yetkili temsilcilerinin değişmesi

Hırvatistan Konsolosluğu ile Yapılmış Anlaşmanın Feshi

Aşağıda yer alan maddelerdeki durumlar ile karşılaşılırsa:

 • Sözleşme yapılmış Hırvat tüzel kişi ya da yabancı turizm seyahat acentesi güvenilir değilse,
 • Yabancı turizm ve seyahat acentesi istenilen zorunlu belgeleri hazırlayıp temin etmiyorsa,
 • Yabancı turizm ve seyahat acentesi güvenilir olmayan belgeler teslim ediyorsa,
 • Turist grubundan bir kişi vize süresinin dolmasına rağmen Hırvatistan Cumhuriyetine terk etmediyse,
 • Turist grubundan bir kişi yasa dışı yollarla Hırvatistan Cumhuriyetinden çıkmaya çalıştıysa ya da ülkeden çıkış yaptıysa
 • Akreditasyon verilen turizm seyahat acentesi ile olan işbirliği feshedilir ve verilen akreditasyon iptal edilir.
 • Yabancı turizm seyahat acentesinin işbirliği feshine sebep olacak davranışları olursa ve Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk tarafından fark edilirse, fark eden birim tarafından Dışişleri Bakanlığına bildirilmelidir.
 • İşbirliğini feshedecek durumlar ile karşılaşılması halinde Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan Büyükelçilik ya da Hırvatistan Başkonsolosuk'a yabancı turizm ve seyahat acentesi akreditasyonunun iptal edilmesi için talimat verecektir.